PROFILE ALUMINIOWE LED

PROFILE MEBLOWE

Profil LUMINES A napowierzchniowy

Profil LUMINES A napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES B wpuszczany

Profil LUMINES B wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES C narożny

Profil LUMINES C narożny

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES D napowierzchniowy

Profil LUMINES D napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES E napowierzchniowy

Profil LUMINES E napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES F napowierzchniowy

Profil LUMINES F napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES G wpuszczany

Profil LUMINES G wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES H kątowy 30°/60°

Profil LUMINES H kątowy 30°/60°

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES I6 / I10 szybowy

Profil LUMINES I6 / I10 szybowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES Q18 narożny

Profil LUMINES Q18 narożny

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES W wpuszczany

Profil LUMINES W wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES X napowierzchniowy

Profil LUMINES X napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES Y napowierzchniowy

Profil LUMINES Y napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES Z wpuszczany

Profil LUMINES Z wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES MICO okrągły

Profil LUMINES MICO okrągły

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES COSMO okrągły

Profil LUMINES COSMO okrągły

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE
Profil LUMINES RETO nawierzchniowy

Profil LUMINES RETO nawierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE MEBLOWE

PROFILE ARCHITEKTONICZNE

Profil LUMINES TERRA wpuszczany

Profil LUMINES TERRA wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES typ SCALA schodowy

Profil LUMINES typ SCALA schodowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES typ SILEDA napowierzchniowy

Profil LUMINES typ SILEDA napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES inSILEDA wpuszczany

Profil LUMINES inSILEDA wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES DILEDA napowierzchniowy

Profil LUMINES DILEDA napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LED wpuszczany inDILEDA

Profil LED wpuszczany inDILEDA

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES UNICO jednostronny

Profil LUMINES UNICO jednostronny

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES DOPIO dwustronny

Profil LUMINES DOPIO dwustronny

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES SOLIS napowierzchniowy

Profil LUMINES SOLIS napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES ILEDO napowierzchniowy

Profil LUMINES ILEDO napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES INSO wpuszczany

Profil LUMINES INSO wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES CLARO nawierzchniowy

Profil LUMINES CLARO nawierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES DULIO nawierzchniowy

Profil LUMINES DULIO nawierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES TALIA napowierzchniowy

Profil LUMINES TALIA napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES inTALIA wpuszczany

Profil LUMINES inTALIA wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES LARGO napowierzchniowy

Profil LUMINES LARGO napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES inLARGO wpuszczany

Profil LUMINES inLARGO wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES Mono wpuszczany

Profil LUMINES Mono wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES ZATI wpuszczany

Profil LUMINES ZATI wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES SUBLI wpuszczany

Profil LUMINES SUBLI wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES SORGA wpuszczany

Profil LUMINES SORGA wpuszczany

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES TIANO wpuszczany przypodłogowy

Profil LUMINES TIANO wpuszczany przypodłogowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES FLARO wpuszczany przypodłogowy

Profil LUMINES FLARO wpuszczany przypodłogowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES APA12 / APA16 ścienny / sufitowy

Profil LUMINES APA12 / APA16 ścienny / sufitowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES IPA12 / IPA16 ścienny / sufitowy

Profil LUMINES IPA12 / IPA16 ścienny / sufitowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES LOGI napowierzchniowy

Profil LUMINES LOGI napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES CONVA napowierzchniowy

Profil LUMINES CONVA napowierzchniowy

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES TOPO konstrukcyjny

Profil LUMINES TOPO konstrukcyjny

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil LUMINES PERO konstrukcyjny

Profil LUMINES PERO konstrukcyjny

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE
Profil VEDA konstrukcyjny

Profil VEDA konstrukcyjny

Zobacz detale  
PROFILE ARCHITEKTONICZNE

KLOSZE DO PROFILI

Klosz LUMINES BLACK - PMMA

Klosz LUMINES BLACK - PMMA

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES SLIM - PVC/PMMA

Klosz LUMINES SLIM - PVC/PMMA

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES BASIC - PVC/PMMA/PC

Klosz LUMINES BASIC - PVC/PMMA/PC

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES HIGH - PVC/PMMA

Klosz LUMINES HIGH - PVC/PMMA

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES TERRA - PVC/PC

Klosz LUMINES TERRA - PVC/PC

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES DOUBLE - PMMA

Klosz LUMINES DOUBLE - PMMA

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES WIDE - PVC/PMMA/PC

Klosz LUMINES WIDE - PVC/PMMA/PC

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES SUPERWIDE - PMMA

Klosz LUMINES SUPERWIDE - PMMA

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI
Klosz LUMINES Raster WIDE

Klosz LUMINES Raster WIDE

Zobacz detale  
KLOSZE DO PROFILI

Zaślepki końcowe

Zaślepki do profili meblowych LUMINES

Zaślepki do profili meblowych LUMINES

Zobacz detale  
Zaślepki końcowe
Zaślepki do profili architektonicznych LUMINES

Zaślepki do profili architektonicznych LUMINES

Zobacz detale  
Zaślepki końcowe
Zaślepki do profili montażowych LUMINES

Zaślepki do profili montażowych LUMINES

Zobacz detale  
Zaślepki końcowe

Profile montażowe

Profil montażowy LUMINES FARI

Profil montażowy LUMINES FARI

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES METRO

Profil montażowy LUMINES METRO

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES "COSMO M1"

Profil montażowy LUMINES "COSMO M1"

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES TALIA M1

Profil montażowy LUMINES TALIA M1

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES TALIA M2

Profil montażowy LUMINES TALIA M2

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES TALIA M3

Profil montażowy LUMINES TALIA M3

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES TALIA M4

Profil montażowy LUMINES TALIA M4

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES LARGO M1

Profil montażowy LUMINES LARGO M1

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES LARGO M2

Profil montażowy LUMINES LARGO M2

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES LARGO M3

Profil montażowy LUMINES LARGO M3

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES LARGO M4

Profil montażowy LUMINES LARGO M4

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES ROSET

Profil montażowy LUMINES ROSET

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES SPARO

Profil montażowy LUMINES SPARO

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES Y M1

Profil montażowy LUMINES Y M1

Zobacz detale  
Profile montażowe
Profil montażowy LUMINES MODI

Profil montażowy LUMINES MODI

Zobacz detale  
Profile montażowe

Akcesoria

System przegubowy LUMINES

System przegubowy LUMINES

Zobacz detale  
Akcesoria
Włącznik bezdotykowy LUMINES

Włącznik bezdotykowy LUMINES

Zobacz detale  
Akcesoria
Rozety LUMINES COSMO

Rozety LUMINES COSMO

Zobacz detale  
Akcesoria
Sprężyny montażowe LUMINES

Sprężyny montażowe LUMINES

Zobacz detale  
Akcesoria
Łączniki międzyprofilowe LUMINES

Łączniki międzyprofilowe LUMINES

Zobacz detale  
Akcesoria
Łączniki montażowe M1 LUMINES - TALIA/LARGO

Łączniki montażowe M1 LUMINES - TALIA/LARGO

Zobacz detale  
Akcesoria
Uchwyty montażowe LUMINES do profili meblowych

Uchwyty montażowe LUMINES do profili meblowych

Zobacz detale  
Akcesoria
Łączniki LUMINES

Łączniki LUMINES

Zobacz detale  
Akcesoria
Zawiesia do profili LUMINES

Zawiesia do profili LUMINES

Zobacz detale  
Akcesoria
Zawiesia przewodzące LUMINES

Zawiesia przewodzące LUMINES

Zobacz detale  
Akcesoria
Profil LUMINES A napowierzchniowy

Profil LUMINES A napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES B wpuszczany

Profil LUMINES B wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES C narożny

Profil LUMINES C narożny

Zobacz detale  
Profil LUMINES D napowierzchniowy

Profil LUMINES D napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES E napowierzchniowy

Profil LUMINES E napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES F napowierzchniowy

Profil LUMINES F napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES G wpuszczany

Profil LUMINES G wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES H kątowy 30°/60°

Profil LUMINES H kątowy 30°/60°

Zobacz detale  
Profil LUMINES I6 / I10 szybowy

Profil LUMINES I6 / I10 szybowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES Q18 narożny

Profil LUMINES Q18 narożny

Zobacz detale  
Profil LUMINES W wpuszczany

Profil LUMINES W wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES X napowierzchniowy

Profil LUMINES X napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES Y napowierzchniowy

Profil LUMINES Y napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES Z wpuszczany

Profil LUMINES Z wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES MICO okrągły

Profil LUMINES MICO okrągły

Zobacz detale  
Profil LUMINES COSMO okrągły

Profil LUMINES COSMO okrągły

Zobacz detale  
Profil LUMINES RETO nawierzchniowy

Profil LUMINES RETO nawierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES TERRA wpuszczany

Profil LUMINES TERRA wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES typ SCALA schodowy

Profil LUMINES typ SCALA schodowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES typ SILEDA napowierzchniowy

Profil LUMINES typ SILEDA napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES inSILEDA wpuszczany

Profil LUMINES inSILEDA wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES DILEDA napowierzchniowy

Profil LUMINES DILEDA napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LED wpuszczany inDILEDA

Profil LED wpuszczany inDILEDA

Zobacz detale  
Profil LUMINES UNICO jednostronny

Profil LUMINES UNICO jednostronny

Zobacz detale  
Profil LUMINES DOPIO dwustronny

Profil LUMINES DOPIO dwustronny

Zobacz detale  
Profil LUMINES SOLIS napowierzchniowy

Profil LUMINES SOLIS napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES ILEDO napowierzchniowy

Profil LUMINES ILEDO napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES INSO wpuszczany

Profil LUMINES INSO wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES CLARO nawierzchniowy

Profil LUMINES CLARO nawierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES DULIO nawierzchniowy

Profil LUMINES DULIO nawierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES TALIA napowierzchniowy

Profil LUMINES TALIA napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES inTALIA wpuszczany

Profil LUMINES inTALIA wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES LARGO napowierzchniowy

Profil LUMINES LARGO napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES inLARGO wpuszczany

Profil LUMINES inLARGO wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES Mono wpuszczany

Profil LUMINES Mono wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES ZATI wpuszczany

Profil LUMINES ZATI wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES SUBLI wpuszczany

Profil LUMINES SUBLI wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES SORGA wpuszczany

Profil LUMINES SORGA wpuszczany

Zobacz detale  
Profil LUMINES TIANO wpuszczany przypodłogowy

Profil LUMINES TIANO wpuszczany przypodłogowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES FLARO wpuszczany przypodłogowy

Profil LUMINES FLARO wpuszczany przypodłogowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES APA12 / APA16 ścienny / sufitowy

Profil LUMINES APA12 / APA16 ścienny / sufitowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES IPA12 / IPA16 ścienny / sufitowy

Profil LUMINES IPA12 / IPA16 ścienny / sufitowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES LOGI napowierzchniowy

Profil LUMINES LOGI napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES CONVA napowierzchniowy

Profil LUMINES CONVA napowierzchniowy

Zobacz detale  
Profil LUMINES TOPO konstrukcyjny

Profil LUMINES TOPO konstrukcyjny

Zobacz detale  
Profil LUMINES PERO konstrukcyjny

Profil LUMINES PERO konstrukcyjny

Zobacz detale  
Profil VEDA konstrukcyjny

Profil VEDA konstrukcyjny

Zobacz detale  
Klosz LUMINES BLACK - PMMA

Klosz LUMINES BLACK - PMMA

Zobacz detale  
Klosz LUMINES SLIM - PVC/PMMA

Klosz LUMINES SLIM - PVC/PMMA

Zobacz detale  
Klosz LUMINES BASIC - PVC/PMMA/PC

Klosz LUMINES BASIC - PVC/PMMA/PC

Zobacz detale  
Klosz LUMINES HIGH - PVC/PMMA

Klosz LUMINES HIGH - PVC/PMMA

Zobacz detale  
Klosz LUMINES TERRA - PVC/PC

Klosz LUMINES TERRA - PVC/PC

Zobacz detale  
Klosz LUMINES DOUBLE - PMMA

Klosz LUMINES DOUBLE - PMMA

Zobacz detale  
Klosz LUMINES WIDE - PVC/PMMA/PC

Klosz LUMINES WIDE - PVC/PMMA/PC

Zobacz detale  
Klosz LUMINES SUPERWIDE - PMMA

Klosz LUMINES SUPERWIDE - PMMA

Zobacz detale  
Klosz LUMINES Raster WIDE

Klosz LUMINES Raster WIDE

Zobacz detale  
Zaślepki do profili meblowych LUMINES

Zaślepki do profili meblowych LUMINES

Zobacz detale  
Zaślepki do profili architektonicznych LUMINES

Zaślepki do profili architektonicznych LUMINES

Zobacz detale  
Zaślepki do profili montażowych LUMINES

Zaślepki do profili montażowych LUMINES

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES FARI

Profil montażowy LUMINES FARI

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES METRO

Profil montażowy LUMINES METRO

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES "COSMO M1"

Profil montażowy LUMINES "COSMO M1"

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES TALIA M1

Profil montażowy LUMINES TALIA M1

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES TALIA M2

Profil montażowy LUMINES TALIA M2

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES TALIA M3

Profil montażowy LUMINES TALIA M3

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES TALIA M4

Profil montażowy LUMINES TALIA M4

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES LARGO M1

Profil montażowy LUMINES LARGO M1

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES LARGO M2

Profil montażowy LUMINES LARGO M2

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES LARGO M3

Profil montażowy LUMINES LARGO M3

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES LARGO M4

Profil montażowy LUMINES LARGO M4

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES ROSET

Profil montażowy LUMINES ROSET

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES SPARO

Profil montażowy LUMINES SPARO

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES Y M1

Profil montażowy LUMINES Y M1

Zobacz detale  
Profil montażowy LUMINES MODI

Profil montażowy LUMINES MODI

Zobacz detale  
System przegubowy LUMINES

System przegubowy LUMINES

Zobacz detale  
Włącznik bezdotykowy LUMINES

Włącznik bezdotykowy LUMINES

Zobacz detale  
Rozety LUMINES COSMO

Rozety LUMINES COSMO

Zobacz detale  
Sprężyny montażowe LUMINES

Sprężyny montażowe LUMINES

Zobacz detale  
Łączniki międzyprofilowe LUMINES

Łączniki międzyprofilowe LUMINES

Zobacz detale  
Łączniki montażowe M1 LUMINES - TALIA/LARGO

Łączniki montażowe M1 LUMINES - TALIA/LARGO

Zobacz detale  
Uchwyty montażowe LUMINES do profili meblowych

Uchwyty montażowe LUMINES do profili meblowych

Zobacz detale  
Łączniki LUMINES

Łączniki LUMINES

Zobacz detale  
Zawiesia do profili LUMINES

Zawiesia do profili LUMINES

Zobacz detale  
Zawiesia przewodzące LUMINES

Zawiesia przewodzące LUMINES

Zobacz detale  
My order

Delivery in the USA/Canada is priced individually. Please place an order and we will contact you shortly.

Send the order